‘മീ മീ’ എന്ന ബ്രാന്‍ഡ്‌ പേരില്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കായി ലഭിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രോഡക്ടുകളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം.

 

ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിലും സ്പൂണും

മരുന്നുകടകളില്‍ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പാല്‍കുപ്പി ‘വിപ്രോ ബേബിസോഫ്ടി‘ന്റെയാണ്. എന്നാല്‍ ‘മീ മീ’ പാല്‍കുപ്പി കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ കുറുക്കുകള്‍ കൊടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം. നിപ്പിളിനുപകരം തണ്ട് പൊള്ളയായ ഒരു സ്പൂണ്‍