ABCD Alphabets Song

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

This song is a part of my childhood memories. Although I knew English Alphabets (A-Z), this song was funny to recite.

‘I’-യുടെ വീടന്വേഷിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങള്‍ ഒരു യാത്ര നടത്തുന്നതാണ് ഈ പാട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu


Download as PDF

Click to Download this song as a single PDF.

Calendar – Song

How many days are there in October? The following rhyme helped me to learn all the days in a month.

ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തില്‍ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട്? ഈ പാട്ട് അത് ഓര്‍ത്തിരിക്കാന്‍ സഹായിക്കും.

Calendar song malayalam

Calendar song malayalam - 30 divasam septambarinundepril june novembarinum

Calendar song malayalam - 30 divasam septambarinundepril june novembarinum,februaricko 28

Calendar song malayalam - 30 divasam septambarinundepril june novembarinum,februaricko 28, backikellam 31!

Calendar song malayalam - 30 divasam septambarinundepril june novembarinum,februaricko 28, backikellam 31!


Download as PDF

Click to Download this song as a single PDF.