ABCD Alphabets Song

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

This song is a part of my childhood memories. Although I knew English Alphabets (A-Z), this song was funny to recite.

‘I’-യുടെ വീടന്വേഷിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങള്‍ ഒരു യാത്ര നടത്തുന്നതാണ് ഈ പാട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu

a-yum b-yum c-yum d-yum e-yum f-um g h-um, i-ye kanan j-yude koode kl vazhiye purappettu


Download as PDF

Click to Download this song as a single PDF.